1 Els Gegants

"Com ja hem dit, l'element essencial d'aquest àmbit són el gegants, a l'entorn dels quals es mouen els geganters. Ja hem comentat que els gegants són patrimoni tradicional i un senyal d'identitat del nostre país. Mirant-ho més al detall ens trobem que de gegants n'hi ha de característiques molt diverses i sense definir.

 

Gegants

El mot gegant, per definició es refereix a alguna cosa de dimensions considerablement més grans que les normals. En el cas dels gegants festius, el patró al qual prenen com a mesura és la figura humana. Per tant, podriem definir el gegant de la manera següent: Figura vertical, de característiques humanes, amb les mesures considerablement superiors a les d'un individuu de dimensions normals, que conduïda des de l'interior per una persona, participa a les festes i celebracions, amb un caire lúdic i alhora de símbol col.lectiu.

Gegantons

A l'hora de definir el gegantó, la cosa no està tant clara atès que és difícil decidir a quina alçada comença el gegant o acaba el gegantó. Moltes vegades es s'anomenen els gegants per a nens amb el mot de gegantó, com també se'n diu gegantó a un gegant en relació a un altre de més alt. En qualsevol cas, aquesta segona apreciació és la més comú i aplicable en general, entre altres coses perquè els gegantons també són portats per persones d'alçada adulta. Per tant, es pot definir així: El gegantó és un gegant de dimensions superiors a la figura humana, però marcadament més reduïdes que les de la mitjana dels gegants. El gegantó però, en qualsevol cas és conduït per persones d'alçada adulta. Malgrat ser un gegant, se l'anomenarà gegantó, només quan es faci en relació a d'altres gegants.

Gegantets

Després de definir els gegants i els gegantons ens queden aquells gegants que són duts per canalla i que tot sovint també són anomenats gegantons. Hem de tenir en compte que aquestes figures no són gaire més altes que una persona adulta i que el punt de referència és un nen, és a dir, una persona d'alçada reduïda. Per tant, en relació al nen, són gegants de ple dret. Ara bé, si els comparem amb una persona adulta, aquests gegants adquireixen el diminutiu i per tant, el mot més adequat per anomenar-los és el de gegantet.

Gegants de motxilla

El tipus de gegant clàssic i més abundant és aquell que està sustentat per un cavallet, habitualment de quatre potes, que el permet romandre dempeus quan no està desfilant o ballant.

Existeixen alguns gegants, molt comuns en el camp de l'animació, que no tenen cavallet i que el geganter els duu subjectats al cos com si es tractés d'una motxilla. Aquest fet provoca que quan el gegant no està en funcionament, acostuma a quedar ajegut, inclinat o arrepenjat a una paret, llevat naturalment, dels casos que el munten damunt d'una perxa.

Gegants "manotes"

Els gegants anomenats popularment "manotes" són aquells que tenen els braços solts, subjectats només per l'espatlla i que en rodar van repartint mastegots entre la gent de l'entorn. Aquest tipus de gegant, encara que no exclusiu, és molt habitual en els gegants de carnaval.

Altres particularitats dels gegants

Dins dels grups esmentats anteriorment, hi ha gegants amb característiques molt concretes, com tenir un braç articulat, llençar aigua, ulls mòbils... Aquestes variants, de les quals en tenim ja un precedent al 1601, en que un gegant obria i tancava la boca, són molt diverses i particulars, però fins ara sempre són complementàries dels diferents tipus de gegants que hem esmentat abans."

/