2 Funció dels Gegants

Les funcions dels gegants es poden dividir en dos camps perfectament diferenciats:

1- Funció de símbol del col.lectiu i com a tal, element de representativitat del mateix, tant en el ritual de la pròpia festa, com en la participació en celebracions d'altres indrets.
Aquesta atribució de símbol de la col.lectivitat pren un relleu especial, quan els gegants representen a col.lectius que van més enllà de la pròpia colla, com és el cas d'una escola, un barri o una població. Així doncs, tant la imatge dels gegants com l'actitut dels geganters ha de ser l'adequada per mantenir la dignitat del col.lectiu que representen i del món geganter en general.

2- Funció lúdica, amb acompanyament musical i ballant. Sempre servint, sigui de manera cerimonial o bé festiva, d'element aglutinador i popular, amb una presència viva i adequada al seu paper de símbol del col.lectiu que representa.
Per tant, és aconsellable que la música i el ball siguin de bona qualitat. Si pot ser, que en els moments de ritual de la festa, la música i la coreografia que s'interpretin siguin propies i identificables per part del mateix col.lectiu, com a patrimoni festiu de la cultura local.

/