3 Els Geganters

"Al llarg de la història, el mot de geganter s'ha referit generalment al bastaix que es feia càrrec de dur i ballar els gegants per treure's un sobresou i sense cap altra responsabilitat que la de fer de geganter el dia de la festa. Aquesta figura ha arribat fins quasi els nostres dies amb més o menys fidelitat a l'esmentat anteriorment, si bé és veritat, que els anys anteriors als 80, ja es perfilaven colles de geganters que ja tenien cura dels gegants que duien, més enllà del possible diner a guanyar.
Ja hem dit abans que el món geganter s'ha convertit en un fenòmen associatiu important. Els geganters no cobren per fer la seva feina i aquesta es converteix en una pràctica lúdica i artística, al servei d'ells mateixos, del grup, del col.lectiu a què representen els seus gegants i del públic en general.

Geganter/a

De la mateixa manera que no existeixen referents anteriors dels gegants, encara menys podem mirar enrere pel que fa als geganters, més encara quan aquests queden molt lluny dels bastaixos que esmentàvem.
La definició de geganter que proposem és: El geganter és aquella persona que forma part d'una colla gegantera o bé la persona que sense pertànyer a cap colla en concret, balla o porta gegants.
És a dir, qualsevol persona que formi part d'una colla és gegantera. Per exemple, tant els músics com els mebres de la colla que que mai portin o ballin gegants, també són geganters.

Portadors i Balladors

Dins dels geganters, formin o no, part d'una colla encara existeixen dos grups amb una funció molt específica sota el gegant: els portadors i els balladors.
Els Portadors són aquells geganters que porten els gegants a les cercaviles i desfilades, però que no saben, volen o poden interpretar una coreografia.
Els Balladors són aquells geganters que a més de portar els gegants a les cercaviles i desfilades, saben i són capaços de ballar-los interpretant una coreografia.
Malgrat que gegant i geganter són dos conceptes ben diferents, ballant i ballant bé, es pot crear una simbiosi entre un i l'altre fins el punt en que tots dos es fonen en una sola cosa.

Músics

No és habitual separar els gegants de la música que els acompanya.. Aquesta ha estat creada per un compositor i és interpretada per un grup de músics. Tant els músics com els compositors, quan formen part d'una colla gegantera també són geganters.
Ser músic geganter no és interpretar una peça i prou. Parlàvem de simbiosi entre el gegant i el geganter, però aquesta no és possible sense l'harmonia i la complicitat de l'intèrpret, com naturalment, tampoc ho és sense una música adient.

Creadors de gegants


Tot sovint també s'han anomenat geganters als creadors de gegants. La tasca del creador conté una part artesanal, una de disseny, una de tècnica, una de coordinació i una d'artística. Anomenats comunment constructors, els creadors són aquells artistes que conjuminen el seu treball amb el d'altres especialistes per aconseguir un gegant acabat. Els creadors no han de ser necessariament geganters, encara que en ser-ho, els facilita acurar molt millor les condicions tècniques i d'equilibri del gegant que estan creant.

Altres


Totes aquelles altres persones que no formant part d'una colla gegantera participen de les seves activitats, i hi col.laboren o ajuden a l'entitat, són els col.laboradors."
/